Yhdistys

yhdistys

Biodynaaminen yhdistys on yhteistyöfoorumi kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisestä maataloudesta, oman luontosuhteen syventämisestä ja laadukkaasta ravinnosta. Yhdistys on rakentanut jo vuodesta 1946 tukijalkaa luonnonmukaiselle viljelylle.

Biodynaamisen viljelyn lähtökohtana on maanviljelyn uudistaminen, mutta kyse ei ole pelkästä viljelystä. Maukas ja terveellinen ravinto tuo maalaiset ja kaupunkilaiset saman pöydän ääreen pohtimaan yhdessä tulevaisuuden kysymyksiä. Niistä keskeisin on: miten hoidamme luontoa niin, että se kantaa ja ravitsee meitä jatkossakin? ”Bios” tarkoittaa elämää ja ”dynamis” voimaa – biodynaamisuus maataloutta osana elämänyhteyksiä.

Biodynaaminen yhdistys kutsuu mukaan jatkuvaan opiskeluun ja omien ennakkokäsitysten kyseenalaistamiseen. Biodynaamisen liikkeen yhteistyöverkostot ulottuvat alueelliselta tasolta tiiviiseen kansainväliseen toimintaan.

Yhdistys julkaisee Demeter-lehteä ja kirjallisuutta, järjestää kursseja jatapahtumia sekä tarjoaa biodynaamisen viljelyn neuvontaa. Biodynaamisesti viljellyn tuotteen tunnistat Demeter-tuotemerkistä.

 

Yhdistyksessä on tarjolla vapaaehtoistyötä, apua kaivataan esimerkiksi seuraavien aihepiirien alla:

  • Toimistotyöt, kuten konekirjoitustyö, postitus, oikoluku, graafinen suunnittelu..
  • Messut ja markkinat
  • Nettisivujen ajankohtaisuuden tarkistus
  • Siivous
  • Käännöstyö (Saksa, englanti, ruotsi)
  • Mainosten levitys
  • Kannatuskäsityöt
  • Talkootyö biodynaamisilla tiloilla

Jos olet kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lähetä meille sähköpostiosoitteesi, niin lisäämme sinut sähköpostilistallemme! Näin saat viipymättä tuoreimmat tiedot yhdistyksen asioista.

 


 

Den biodynamiska föreningen är ett samarbetsforum för alla dem, som är intresserade av miljövänligt lantbruk, att fördjupa sitt eget förhållande till naturen, och näring av hög kvalitét. Ända sedan år 1946 har föreningen byggt upp utvecklingen av biodynamisk odling.

Utgångspunkten för biodynamisk odling är förnyandet av jordbruket, men det är dock inte endast frågan om odling. Välsmakande och hälsosam mat förenar mänskorna på landsbyggden och i staden och får dem att sätta sig kring ett gemensamt bord för att diskutera fram- tidens frågor. Den centralaste frågan är: hur skall vi sköta naturen så, att den behåller sig fruktbar och näringsrik även i framtiden? ”Bios” betyder liv och ”dynamis” kraft ; det biodynamiska lant- bruket förstås som en del av livsförbindelserna.

Biodynamiska föreningen erbjuder möjlighet till fortsatta studier, samt att ifrågasätta sin egen uppfattning. Den biodynamiska rörelsen har aktivt samarbete både på lokal och internationell nivå.

Föreningen publicerar Demeter- tidningen, böcker och broschyrer. Ett stort antal kurser ordnas varje år och rådgivning om biodynamisk odling. Den biodynamiskt producerade varan känner du av Demeter- varumärket. Dessutom har vi ett U-landsprojekt i Dominikanska republiken och samarbete bl.a. med biodynamiska föreningen i Estland.