Neuvonta

neuvonta

 

Biodynaamisilla tiloilla on kesäisin viljelyn lisäksi monenlaista tapahtumaa. Tilojen ajankohtaisista tapahtumista voit lukea nettisivuiltamme kohdista Tapahtumat ja Uusimmat, tai tilojen omilta nettisivuilta, joihin pääset esim. Tilat ja tuotteet-sivun kautta.

Kansainvälinen toiminta on myös vilkasta. Kansainvälisiä Demeter-tapahtumia on eri puolilla maailmaa (kts. Demeter international in jäsenmaat ja heidän omilta sivuiltaan ajankohtaiset tapahtumat). Kansainvälinen Demeter-liiton kokous pidetään vuosittain jossain jäsenmaista, ja kesäkuussa 2016 se pidettiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Lue siitä tarkemmin Demeter 3/2016 -lehdestä.

Pohjoismaista biodynaamista viljelijäkoulutusta ohjaillaan Norjasta käsin Bingn-koulutuksessa, joka on edelleen toiminnassa (2016). Vetäjät kävivät aluksi tutustumassa kaikkiin biodynaamisiin tiloihin Pohjoismaissa, ja opiskelijat opiskelevat nyt pääosin näillä tiloilla työskentelemällä.

Teemme myös yhteistyötä ProAgrian Luomupuutarhurin pienryhmähankkeessa yhdessä Luomuliiton kanssa.

Keudassa on menossa paitsi luomupuutarhurin perusopinnot useamman vuosikurssin voimin, myös luomuvihannesviljelijän ammattitutkintokoulutus. Perusopintoihin kuuluu retkiä biodynaamisille tiloille Suomessa ja keväisin järjestettävä opintomatka Ruotsiin Järnan biodynaamisiin puutarhoihin.

Neuvonnan rahoituksesta osa tule MMM:stä yhteistyössä Luomuliiton ja ProAgria keskusten liiton kanssa ja osan rahoittaa Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö.

Lisätietoja ja neuvoja Pirkko Okkonen, 040-518 7695