Demeter-merkki

demeter_logo_banneri

Biodynaamisen tuotteen tunnistat Demeter-tuotemerkistä, joka on ainoa kansainvälisesti yhtenäiset laatunormit täyttävä tarkastusmerkki.

Tuotemerkkisopimuksen solmiminen maa-, metsä- ja puutarhataloustuotteita tuottavien yritysten kanssa edellyttää, että ne täyttävät lailliset vaatimukset. Suomessa biodynaamista viljelijää koskevat erityisesti Eviran luonnonmukaisen tuotannon ohjeet, jotka perustuvat Euroopan unionin neuvoston asetukseen (EY) 834/2007 ja Euroopan yhteisöjen komission asetukseen (EY) 889/2008, USA:ssa Organic Foods Production Act (marraskuu 1990) ja Australiassa National Standards for Organic and Bio-Dynamic Produce (helmikuu 1992), sekä seuraavat Demeter-tuotantoehdot. Demeter-liiton hyväksymiä ehtoja tulee noudattaa sekä elintarvikkeiden että muiden biodynaamisesta maataloudesta peräisin olevien tuotteiden jalostuksessa ja tuotemerkinnässä.

Suomessa kaikki biodynaamiset tilat kuuluvat Eviran (Elintarviketurvallisuusvirasto) luomu- ja elintarvikevalvontaan

Biodynaamisten viljelijöiden kanssa tehtävän tuotemerkkisopimuksen toteutumista seuraa Biodynaamisen yhdistyksen alaisuudessa toimiva , jossa on kuluttajien, kaupan, jatkojalostajien ja viljelijöiden edustajia.

Demeter-tuotannossa pyritään mahdollisimman korkeatasoiseen ja kokonaisvaltaiseen laatuun. Maata hoitavan ja ihmistä vahvistavan ravinnon tuottaminen käy päivä päivältä yhä tärkeämmäksi.

Demeter-ehtojen mukaan biodynaamisten elintarvikkeiden valmistaminen geneettisesti manipuloiduista raaka-aineista on yksiselitteisesti kielletty. Geneettisesti manipuloitujen eliöiden tai niiden valmistamien lisäaineiden käyttö on kielletty myös valmistusprosessissa.

logoVanhaa demeter-kukkalogoa voi käyttää pakkauksissa ja etiketeissä niin kauan kuin sillä merkittyjä pakkaustarvikkeita on varastossa. Tämä kukkalogon käyttömahdollisuus Suomessa on voimassa niin kauan kunnes merkin käytöstä päätetään kansainvälisesti. Uusi Demeter-merkki on otettava käyttöön kun pakkauksia tai etikettejä tarvitaan lisää.

Katso Demeter-merkin käyttö
Katso Demeter-ehdot
Katso Demeter-liitto