Demeter-ehdot

demeter-ehdot

Kansainväliset Demeter-tuotannon ehdot, jotka ohjaavat biodynaamista maataloutta, on muotoiltu eri maiden biodynaamisen viljelyn tuotemerkkijärjestöjen toimesta kansainvälisessä Demeter-liitossa. Ne asettavat puitteet kansallisille Demeter-tuotannon ehdoille. Suomessa Demeter-merkkiä hallinnoi Biodynaaminen yhdistys – Biodynamiska föreningen ry, jonka syyskokouksessa 2.11.2002 nämä tuotantoehdot hyväksyttiin. Ne astuivat voimaan 1.7.2003. Sen jälkeen ehtoja on kehitetty eteenpäin Demeter-liiton jäsenkokouksissa jäsenmaiden antamien esitysten pohjalta. Viimeisimmät muutokset astuvat voimaan 1.7.2018. Tuotteet, jotka on merkitty Demeter-tuotemerkillä, tulee olla tuotettu näiden tuotantoehtojen mukaisesti. Näiden ehtojen asettamat velvoitteet sitovat yhtälailla kaikkia Demeter-tuotteita valmistavia yrityksiä.

Biodynaaminen työ edellyttää vahvaa yhteyttä sen perusluonteeseen, sen periaatteisiin ja tavoitteisiin. Tästä syystä on tärkeätä eläytyä luonnon prosesseihin tarkkailun, ajattelun ja havainnoinnin avulla. Syventyvä luonnon yhteyksien hahmottaminen on saavutettavissa jatkuvan työskentelyn avulla. Yhteistyö neuvontajärjestöissä ja yhdistyksissä, julkisilla foorumeilla sekä lehtien ja kirjojen parissa on tärkeä avun ja tuen lähde.

Biodynaamisen maatalouden erityisenä tiedonlähteenä ja pohjana, sikäli kun se menee käytännöllistä tietoa ja luonnontieteellistä tietoa syvemmälle, on Rudolf Steinerin vuonna 1924 pitämä Maatalouskurssi ja se henkinen viitekehys, jossa tämä kurssi pidettiin eli antroposofia.

Pyrkimyksenä on harjoittaa maataloutta siten, että maatilan kehittäminen yksilölliseksi kokonaisuudeksi johtaa tuottavuuteen ja terveyteen siten, että tuotannon vaatimat panokset ovat peräisin maatilalta itseltään. Jos näitä tuotantoehtoja pyritään käyttämään niin, kuten usein lakien kanssa on tapana, että pyritään vain täyttämään muodolliset vaatimukset tai niin, että niistä etsitään porsaanreikiä taloudellisen hyödyn kasvattamiseksi, tulisi valita joku muu tuotantosuunta kuin biodynaaminen maatalous. Demeter-tuotemerkkitoimikunnan ja neuvonnan tehtävä on estää tämän suuntainen kehitys.

Päämääränä on, että kukin tuottaja pystyy näiden tuotantoehtojen mukaan toimimaan vastuullisesti omasta tietoisuudestaan käsin. Yksittäisen viljelijän on kiittäminen laajempaa biodynaamista toimintakenttää osasta omaa olemassaoloaan ja menestystään biodynaamisena tuottajana. Jokainen paikallisella tasolla tehty toimenpide, jopa näkymätön, on osa laajempaa kokonaisuutta. Siksi jokaisen tulisi aina toimia niin, että kuluttajain luottamus biodynaamista tuotantotapaa ja Demeter-tuotemerkkiä kohtaan tulee lujitetuksi ja oikeutetuksi.

PDF-tiedostot (päivitetty 29.11.2018)

Sääntömuutokset DIMA 2018

Demeter-tuotantoehdot kesäkuu 2018

Demeter-merkintäehdot kesäkuu 2018

Demeter-jatkojalostusehdot kesäkuu 2018

Ohjeet biodynaamiseen mehiläistarhaukseen ja hunajantuotantoon

 

Sääntömuutokset DIMA 2017

Demeter-tuotantoehdot kesäkuu 2017

Demeter-merkintäehdot kesäkuu 2017

Demeter-jatkojalostusehdot kesäkuu 2017

Ohjeet biodynaamiseen mehiläistarhaukseen ja hunajantuotantoon

Katso kansainvälisen Demeter-liiton säännöt tästä: demeter.net