BERAS

beras

Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society

Itämerenalueen luonnonmukainen, ravinteita kierrättävä maatalous ja yhteiskunta.

Luonnonmukaista, ravinteiden tehokkaaseen kierrätykseen perustuvaa maataloutta ja siihen nojautuvaa yhteiskuntaa tutkittiin professori Artur Granstedtin johtamassa kolmivuotisessa (2003-2006) hankkeessa, johon kuului aivan käytännön tutkimuksia 42 maatilalla kahdeksassa eri Itämeren ympärysvaltiossa.

Tutkimuksen lopputuloksen mukaan ravinteita kierrättävään maatalouteen siirtyminen vähentäisi typpipäästöjä Itämereen 50 prosentilla ja fosforipäästöt loppuisivat. Tällainen maatalous ei kuitenkaan supistaisi merkittävästi maataloustuotantoa.

Biodynaamisessa viljelyssa toteutuu ravinteiden kierto yhden maatilan sisällä. Siellä kasvintuotanto ja kotieläintenpito ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. Ravinnekuormitus Itämereen vähenee, koska kasviravinteet kiertävät (typpi, fosfori, kalium) eikä teollisesti sidottua typpeä tarvita. Jokaisen teollisen typpikilon tuottamiseen tarvitaan 1 kg öljyä!

Jos lisäksi siirrymme käyttämään lähiruokaa ja -kauppaa sekä jatkojalostamme tuotteet paikallisesti sekä syömme liharuoan sijasta enemmän kasvisruokaa, kasvihuonepäästötkin vähenisivät puolella.

Lisätietoja:

Tärkeimmät johtopäätökset

BERAS-raportti (suomenkielinen yhteenveto tutkimuksesta)

MTT/Beras

BERAS (kotisivut)